• Hvad er børne-yoga?

  Modsat voksenyoga udføres børneyoga i dyrelege, rollespil, fantasirejser, zoo, årstids temaer osv.
  Yoga er både for de stille og de energiske børn - drenge som piger.
  Yoga tilpasses barnets indlærings- og motoriske niveau.
  Ved at lave yoga - yogastillinger, meditation, åndedræt og afslapnings øvelser - kommer barnet ned i ”gear”.
  Bevægelser og lege kombineres, så barnet både får varmen og pulsen op, lærer øvelser der virker afslappende og beroligende og andre øvelser der styrker fokus og koncentration.
  Tilpassede bevægelser og lege stimulerer sanser og styrker blandt andet barnets balanceevne, koordination, kropssprog samt styrker og smidiggør kroppen.
  Vi synger, leger og har det sjovt. Der skabes nærvær og tillid og der er tid til at fortælle og lytte til hinandens oplevelser.
  Barnet lærer at acceptere egen krop samt glæden ved bevægelse alene og i samvær med andre.
  Barnet vokser sig stor, glad og modig i eget tempo og mærker bevægelsesglæden og den stimulerende effekt på egen krop.

 • Krop og bevægelse

  Ved at bruge kroppen alene, parvis eller ved en hel gruppe samlet i forskellige lege, oplever børn og voksne hvordan kroppens sprog taler og fortæller, når kroppen bevæges og bruges på forskellige måder.
  Vi opfatter sanser gennem bevægelse og bevægelser udføres gennem sansning via centralnervesystemet og hjernen.
  For at sanseintegrationen kan fungere optimalt, så børn og voksne opnår god balance- og ligevægtsfornemmelse samt kropsforståelse og kropsbevidsthed, er det vigtigt, at alle sanser og nervebaner er tilstrækkeligt udviklede og kontinuerligt stimulerede. Ved også at træne vores primære sanser ved grundlæggende motorik og koordination af kroppen i lege og bevægelser, styrkes muskler, led og sener (stillingssans), rum- og retningsopfattelsen (labyrintsans) samt berøringskontakt (taktilsans).
  Øvelser og legene kan være balance-, koordinering - og samarbejdsøvelser samt kreative opgaver.
  Lyde, sang og musik er med til at skabe forskellige stemninger til lege og øvelser hvor også fantasi skal i sving.

 • Hvorfor ?

  Vi lærer at modtage og bearbejde sanseinformation og blive opmærksom på, hvad der sker i og med vores krop.
  Vi bliver bedre til at mærke os selv og vores grænser. Kendskabet til vores sind og krop øges.
  Fortrolighed med kroppen afspejles i vores egenkontakt og selvværd.
  Vi opnår mere selvsikkerhed, bliver modigere, mere opmærksom og nærværende i dagligdagen – både indadtil og udadtil i sociale relationer.
  Vi vokser os "store", glade og modige.

  At” kende sig selv” gør det nemmere for både børn og voksne at;
  finde indre ro, tage en pause
  agere i forskellige situationer.
  udfordre os selv.
  sætte grænser i forhold til os selv og til andre.
  anerkende og respektere andre.

 • Mindfulness

  Lege/øvelser laves også ud fra mindfulness begrebet, som på dansk betegnes som ”bevidst nærvær” eller ”tilstede i nuet”. Mindfulness bruges både til voksne og børn, og metoden bygger kort fortalt på øvelser/lege som sanseøvelser (smags- og kims lege osv.), hukommelses-, selvomsorgs-, åndedræts- og kropsøvelser, der styrker evnen til at være opmærksom på det der sker inde i os og uden for os selv.
  Forskningsresultater peger på, at mindfulness blandt andet kan styrke impulskontrol og selvopfattelse og har en gavnlig effekt på krop og sind, der virker afslappende og afstressende, og så er det ikke mindst hyggelige og sjove øvelser.

 • Afslapning

  Afslapning er noget vi ubevidst/bevidst gør; Hvis vi har haft en ”hård” dag, har koncentreret os længe, brugt kroppen fysisk eller på anden måde er træt og vi har behov for at hvile krop, hoved og sind.
  I forløbet laves afslapning typisk efter opvarmning og yogastillinger/lege som er mere fysiske krævende, så barnet/den voksne bliver afslappet i krop og hoved.
  Legene kan være massage med fjer, fingre, pensler eller andet hvor børnene lærer kropskontakt og at have empati for hinanden. Andre eksempler kan være lette stræk øvelser der virker beroligende eller at lytte til stille musik eller en fortælling.

 • Meditation

  Meditation handler mere om at være nærværende og bevidst om hvad der sker i øjeblikket dvs. vi er opmærksom på eksempelvis vejrtrækningen, en guidet lyd/meditation eller en sten i hånden. Det vil sige at være fuldt koncentreret i nuet, venligstillet og accepterende for, hvad der end måtte komme af følelser.
  Meditationer kan også være med sange, lyde og bevægelser. Chanting - et element fra kundalini yoga - er at synge bestemte lyde (mantraer) som skaber vibrationer i mundhulen. Rytmen forplantes til kroppen ved gentagelser af sætninger eller lyde så som ”om”, ”ong” eller ”ha”.
  Bevæges armene samtidig med at der laves lyde, opnås rytmiske gentagelser, som hjælper krop og sind til at slappe af. Lydene og dansen med hænder og arme har vist sig at skabe balance i centralnervesystem og hjerne og virker beroligende og afstressende, idet de dulmer eventuelle stress symptomer.

 • Øvelse gør mester

  Ved at bruge en kombination af elementer fra mindfulness og yoga samt elementer fra kropsprog, sansemotorik og bevægelses verdenen, skabes større bevidsthed og forståelse om kroppen og sindet.
  Det hjælper os indadtil og udadtil idet vi udvikler større selvbevidsthed samt at være åbne for verden omkring dem.
  Alle de ovennævnte fordele sker som alt andet, ikke første gang vi leger og laver øvelserne.

 • Yoga og motorik forløb

  Yoga og motorik børne træningsforløb vil typisk foregå over en længere periode på 1 til 2 gange ugentligt af ½- 1 times varighed. Børnene lærer hen ad vejen, at bruge vejrtrækningen til at skabe ro og balance med forskellige åndedrætsøvelser. Dermed vil barnet være mere til stede i kroppen i nuet, skabe god jordforbindelse og styrke selvtillid og selvværd. Samtidig bliver de stærkere og smidigere og får en bedre balance i kroppen.

Sansning gennem kroppen

Sanseintegration.
Grov og fin motorik i samarbejde med føle og synssansen ved kartoffelstafet.

Bevægelse og afslapning giver et positivt åndehul i en ellers travl hverdag for både børn og voksne. Bevægelse for krop & sjæl gennem yoga, mindfulness, motorik, bevægelse, sanser, sensorik ->Sanseintegration