Motorik Træning- Bevægelse gennem sjov leg

Se, NU tør jeg nå "himlen" :)

Lyst, gejst og motivation skal være drivværket ved motorik træning. Jeg træner med dit barn, så hun/han synes det er sjovt og dit barn får succes og oplever glæde ved bevægelse. 

Har dit barn et godt motorisk fundament som er vel etableret og forankret i kroppen ?

Viden og erfaring viser, at børn er bedre rustet til ny læring, udfordringer og sociale relationer, med et godt motorisk fundament som er vel integreret og forankret i kroppen. 

God kropskendskab & kropsbevidsthed, gør det nemmere, at mærke grænser i forhold til sig selv og til andre. Det er også nemmere  for barnet at acceptere sig selv og anerkende & respektere andre.
Det er derfor vigtigt at dit barn får succes og oplever glæde ved bevægelse. 

Jeg legetræner med dit barn, så hun/han synes det er sjovt at bevæge sig.
Motorik træningen foregår ved at efterligne dyr, hoppe, balancere, dreje, svinge, trille, synge mm. med fokus på retningssans, muskel tonus, følesans og (krop)sprog, så alle grundsanserne stimuleres og integreres.
Legene stimulerer og styrker balance, muskel spænding og styrke, taktilsans og koordination. Dit barn lærer at modtage, bearbejde & erfare sanseinformation gennem og på egen krop. 

De første gange laver jeg lege, der sporer ind på dit barns motoriske niveau og derefter målrettes legene til DIT barn. 

Har dit barn særlige interesser, lege eller legetøj hun/han holder af, tages udgangspunkt i det´.
Jeg finder sjove og egnede rekvisitter og lege, for at lave tilpasset træning til DIT barn og motivere og stimulere dit barn på det rette  motoriske niveau.
Legene er udfordrende, men samtidig også  gentagne, trygge og velkendte, så dit barn får en god oplevelse af, at hun/han mestrer legene og bliver dygtigere over tid.
Lege og øvelser evalueres og ændres løbende, så de passer til dit barns udvikling.

Træningsforløbet  tilpasses hver enkelt kunde, interesse og udfordringer. Foregår i motorik rum, privat i Uvelse nær Hillerød.
Jeg kan også hente dit barn fra institution og inddrage naturen i legetræningen eller komme hjem til jer og lave træning i vante omgivelser.
Undervisningen foregår typisk 2 x 30 min. /uge over nogle måneder. 
idspunkt for eneundervisning aftales så det passer jer.